Webcam

Direktbild över Vågen i Bollnäs
Hämtad från: http://www.bollnas.se/index.php/direktbild-oever-bollnaes
Temperatur för Björktjära/Bollnäs:2,7°C

Camera Live Image

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.