Temperaturmätning för Bollnäs
Bastu
Variabler Värde° C Tid
Senast 20,3 08.05.20 20:22:53
Min (H24) 20,2 07.05.20 22:39:26
Max (H24) 20,4 08.05.20 13:47:10
Medel (H24) 20,3 - -
Min 19,9 25.04.20 05:22:11
Max 95,3 17.04.20 17:05:19
Övre larmgräns - - - - -
Nedre larmgräns - - - - -

Framtemp Fjärrvärme
Variabler Värde° C Tid
Senast 75,8 08.05.20 20:22:59
Min (H24) 69,3 08.05.20 17:41:39
Max (H24) 81,3 08.05.20 02:40:28
Medel (H24) 77,6 - -
Min 67,9 14.04.20 21:27:54
Max 86,4 05.05.20 18:16:14
Övre larmgräns - - - - -
Nedre larmgräns - - - - -

Framtemp radiatorkrets
Variabler Värde° C Tid
Senast 43,8 08.05.20 20:22:54
Min (H24) 43,6 08.05.20 18:05:14
Max (H24) 55,0 08.05.20 07:41:32
Medel (H24) 49,1 - -
Min 32,2 21.04.20 19:44:23
Max 59,3 11.04.20 07:07:23
Övre larmgräns - - - - -
Nedre larmgräns - - - - -

Returtemp Fjärrvärme
Variabler Värde° C Tid
Senast 19,3 08.05.20 20:22:56
Min (H24) 16,8 08.05.20 18:09:35
Max (H24) 37,6 08.05.20 08:33:12
Medel (H24) 32,5 - -
Min 13,4 21.04.20 19:14:18
Max 46,8 22.04.20 15:10:44
Övre larmgräns - - - - -
Nedre larmgräns - - - - -

Tappvarmvatten
Variabler Värde° C Tid
Senast 50,8 08.05.20 20:22:55
Min (H24) 49,3 08.05.20 18:09:34
Max (H24) 52,3 08.05.20 16:39:13
Medel (H24) 51,5 - -
Min 46,4 17.04.20 17:16:06
Max 52,6 24.04.20 18:02:11
Övre larmgräns - - - - -
Nedre larmgräns - - - - -

Utetemp Norr
Variabler Värde° C Tid
Senast 11,2 08.05.20 20:22:52
Min (H24) 0,1 08.05.20 03:27:40
Max (H24) 15,9 08.05.20 13:40:42
Medel (H24) 8,2 - -
Min -4,1 11.04.20 06:00:38
Max 20,9 21.04.20 16:41:26
Övre larmgräns - - - - -
Nedre larmgräns - - - - -

Utetemp Söder
Variabler Värde° C Tid
Senast 11,3 08.05.20 20:22:57
Min (H24) -0,8 08.05.20 03:04:06
Max (H24) 19,9 08.05.20 13:34:20
Medel (H24) 7,7 - -
Min -4,9 11.04.20 05:41:22
Max 26,1 23.04.20 14:23:02
Övre larmgräns - - - - -
Nedre larmgräns - - - - -